Pod brukiem jest plaża


Dlaczego jesteśmy anarchistami–insurekcjonistami?
28/04/2009, 08:33
Filed under: anarchia, insurekcja, rewolucja | Tagi: ,

– ponieważ uważamy, że możliwym jest wniesienie czegoś do rozwoju walk, które pojawiają się wszędzie spontanicznie, zmieniając je w masowe powstania, czyli inaczej mówiąc, rzeczywiste rewolucje

– ponieważ chcemy zniszczyć kapitalistyczny porządek świata, który dzięki komputerowej nauce restrukturyzacji nie jest technologicznie użyteczny dla nikogo, poza zarządcami klasowej dominacji

– ponieważ jesteśmy za natychmiastowym, niszczącym atakiem przeciw strukturom, osobom i organizacjom kapitału i państwa

– ponieważ konstruktywnie krytykujemy tych wszystkich, którzy są w sytuacji kompromisu z władzą w swojej wierze, że walka rewolucyjna jest w obecnym czasie niemożliwa

– ponieważ zamiast czekać, zdecydowaliśmy się prowadzić akcje, nawet jeśli czas nie jest odpowiedni

– ponieważ chcemy doprowadzić ten stan rzeczy do końca już teraz, zamiast czekać do czasu, gdy warunki uczynią możliwym jego transformację

TO SĄ POWODY, dla których JESTEŚMY ANARCHISTAMI, REWOLUCJONISTAMI I INSUREKCJONISTAMIPoczątek
23/12/2008, 14:41
Filed under: anarchia, insurekcja | Tagi:

Kim jesteśmy?

Czy może: kim moglibyśmy być?

Możemy być tobą, nim, nią, wami, nami, nimi… możemy być tutaj z tobą, możemy być tam z nimi. Jesteśmy wszędzie, mówimy wieloma językami, pochodzimy z różnych miejsc. I wciąż marzymy. Nie są to marzenia bierne. Tworzymy, niszczymy, żyjemy naszymi marzeniami.

Czytaj dalej